Casino game poker

Miền nam

mega645-530.jpg 32,1
power655-7364.jpg 119,9 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

07/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

07-11

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-A1111K1ĐL-11K1
100N
49
36
56
200N
497
177
065
400N
1978
9048
7018
2979
8292
3887
2806
2335
5373
1TR
8812
3377
8899
3TR
58631
60251
10687
50620
73731
62676
54224
24025
07766
10586
75684
70432
38144
33795
62669
83659
69008
96862
31257
76541
52115
10TR
83440
57348
47559
41519
09759
84171
15TR
44300
04819
15155
30TR
06791
22009
01168
2 TỶ
787642
311230
897354
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 07-11-2021

Tiền Giang
0 00
1 1812
2 2024
3 3131
4 4948404842
5 51
6
7 7876
8 87
9 9791
Kiên Giang
0 09
1 19
2 25
3 363230
4 44
5 59
6 66
7 7779
8 878684
9 9295
Đà Lạt
0 0608
1 15
2
3 35
4 41
5 565957595554
6 65696268
7 7371
8
9 99

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 07-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0620
3440
4300
8631
0251
3731
6791
8812
7642
4224
2676
497
0687
1978
9048
7018
7348
49
Kiên Giang - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1230
8292
0432
5684
8144
4025
3795
36
7766
0586
177
3887
3377
2979
7559
1519
4819
2009
Đà Lạt - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6541
4171
6862
5373
7354
065
2335
2115
5155
56
2806
1257
9008
1168
8899
2669
3659
9759

Xem KQXS Miền Nam

31/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

31-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-E1010K5ĐL-10K5
100N
03
43
37
200N
152
513
373
400N
2847
8934
2088
6153
6990
6851
8701
0732
1242
1TR
9730
2039
0894
3TR
26396
72280
74104
26679
39615
56591
21312
91737
43196
19578
64439
31705
17362
72521
18446
59448
78454
32532
87516
73838
37587
10TR
50964
25775
75459
35645
33570
45727
15TR
83631
65225
62840
30TR
07518
36900
77872
2 TỶ
541441
025806
798468
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 31-10-2021

Tiền Giang
0 0304
1 151218
2
3 343031
4 4741
5 52
6 64
7 7975
8 8880
9 9691
Kiên Giang
0 050006
1 13
2 2125
3 3937
4 4345
5 535159
6 62
7 78
8
9 9096
Đà Lạt
0 01
1 16
2 27
3 37323238
4 42464840
5 54
6 68
7 737072
8 87
9 94

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 31-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 31-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9730
2280
6591
3631
1441
152
1312
03
8934
4104
0964
9615
5775
6396
2847
2088
7518
6679
Kiên Giang - 31-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6990
6900
6851
2521
7362
43
513
6153
1705
5645
5225
3196
5806
1737
9578
2039
4439
5459
Đà Lạt - 31-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3570
2840
8701
0732
1242
2532
7872
373
0894
8454
8446
7516
37
7587
5727
9448
3838
8468

Xem KQXS Miền Nam

24/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

24-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D1010K4ĐL-10K4
100N
35
84
94
200N
523
031
416
400N
6744
7436
2524
8786
2107
5208
5586
9458
1651
1TR
4716
8687
7835
3TR
40618
91839
75003
17358
41357
73857
77233
57964
62422
81834
61234
17864
93191
78542
03729
03622
71097
52049
52631
74916
72448
10TR
16665
94602
80311
43628
79082
26858
15TR
93487
93940
71593
30TR
40160
62756
89397
2 TỶ
485772
038848
423221
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 24-10-2021

Tiền Giang
0 0302
1 1618
2 2324
3 35363933
4 44
5 585757
6 6560
7 72
8 87
9
Kiên Giang
0 0708
1 11
2 2228
3 313434
4 424048
5 56
6 6464
7
8 848687
9 91
Đà Lạt
0
1 16
2 292221
3 3531
4 4948
5 585158
6
7
8 8682
9 94979397

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 24-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0160
4602
5772
523
5003
7233
6744
2524
35
6665
7436
4716
1357
3857
3487
0618
7358
1839
Kiên Giang - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3940
031
3191
0311
2422
8542
84
7964
1834
1234
7864
8786
2756
2107
8687
5208
3628
8848
Đà Lạt - 24-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1651
2631
3221
3622
9082
1593
94
7835
416
5586
4916
1097
9397
9458
2448
6858
3729
2049

Xem KQXS Miền Nam

17/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

17-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
XSTGXSKGXSDL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 17-10-2021

Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 17-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 17-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiên Giang - 17-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đà Lạt - 17-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

10/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

10-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
XSTGXSKGXSDL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 10-10-2021

Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 10-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 10-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiên Giang - 10-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đà Lạt - 10-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

03/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

03-10

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
XSTGXSKGXSDL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 03-10-2021

Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 03-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 03-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiên Giang - 03-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đà Lạt - 03-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

26/092021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • braingamegroup.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

26-09

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
XSTGXSKGXSDL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 26-09-2021

Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 26-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tiền Giang - 26-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiên Giang - 26-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đà Lạt - 26-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 11-11-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29  ( 9 ngày )
27  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )
31  ( 5 ngày )
78  ( 5 ngày )
32  ( 5 ngày )
92  ( 5 ngày )
30  ( 5 ngày )
69  ( 5 ngày )
71  ( 4 ngày )
58  ( 4 ngày )
88  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

29  ( 15 ngày )
17  ( 13 ngày )
64  ( 9 ngày )
69  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
65  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
55  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

51 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
26 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
44 ( 3 Ngày ) ( 7 lần )
86 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
60 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
42 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
01 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
21 Lần 0
0 18 Lần 0
21 Lần 0
1 18 Lần 0
7 Lần 0
2 14 Lần 0
12 Lần 0
3 20 Lần 0
27 Lần 0
4 26 Lần 0
18 Lần 0
5 14 Lần 0
15 Lần 0
6 18 Lần 0
13 Lần 0
7 13 Lần 0
15 Lần 0
8 9 Lần 0
13 Lần 0
9 12 Lần 0
Thể thao Bóng rổ Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Baccarat casino Game casino Casino game poker Trò poker Number game Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat game casino